Services

Wat doet vanDUIJN consultative engineering en voor wie? Hieronder volgt een omschrijving wat vanDUIJN doet en wie tot de doelgroep horen.

De services die ondermeer worden aangeboden zijn gebaseerd op 3D CAD.

  • Consultancy Autodesk Vault Professional®
  • Consultancy Autodesk Inventor®
  • Implementaties mechanical producten
  • Her- Implementaties mechanical producten
  • Implementaties engineerings datamanagement
  • Her-Implementaties engineerings datamanagement
  • Herstructuring engineerings omgeving

Uitbreidbaar naar:

  • Customizen software
  • Koppelingen naar ERP

Wie kunnen hiervan profiteren?
In de eerste plaats kunnen dat alle Inventor® gebruikers zijn die vinden dat ze nog niet alle functies van Autodesk Inventor® en Autodesk Vault® optimaal gebruiken.
Vanuit de praktijk blijkt dat er veel gebruikers zijn die met regelmaat tegen dezelfde problemen aanlopen en zichzelf voornemen om dat ‘een andere keer’ uit te zoeken hoe ze dat kunnen oplossen. Uit de ervaring leert men dat ‘de andere keer’ alsmaar wordt uitgesteld en daardoor niet tot een oplossing komt. Daarnaast zijn er gebruikers die niet op de hoogte zijn wat ze in ‘huis’ hebben aan mogelijkheden binnen Autodesk Inventor. Heel vaak komt men tot de conclusie dat de CAD gebruikers veel meer mogelijkheden hebben in het pakket naast de mogelijkheden waarvan ze wel op de hoogte zijn.

Voor al die gebruikers en hun managers is het eigenlijk noodzakelijk om eens rond de tafel te zitten met vanDUIJN consultative engineering om een deskundig en praktisch advies te krijgen over de hedendaagse ontwerpproblematiek in en rond de tekenkamer.

In een advies wordt altijd gestreefd om een oplossing aan te bieden op basis van de aanwezige software en op basis van minimale hard- en software investeringen. Het kennis nivo van de CAD gebruiker wordt niet alleen verhoogd, maar ook vastgelegd. Hierdoor is de investering in mensen gewaarborgd ook nadat het project is afgerond.