Best in Class

De meeste ondernemingen zijn inmiddels overgestapt naar een 3D ontwerptool. Maar de praktijk leert dat dit niet afdoende is om een “Best in Class” onderneming te worden en/of te blijven. Deze stelling wordt dan ook bevestigd door de rapporten van de Aberdeen Group.

Door 3D modellen te voorzien van metadata kan de basis worden gelegd voor een gestructureerd bestandsbeheer en/of databeheer.

Hierdoor wordt 3D modelleertechniek niet alleen gebruikt voor het produceren van 2D werktekeningen, maar zal de informatie verder over het bedrijf worden verspreid in de vorm van elektronische stuklijsten en montage voorschriften voor zowel intern als extern gebruik.

Door deze benadering worden de grootste aandachtpunten voor een Best-in-Class onderneming gerealiseerd.