Visie op CAD

Wat is CAD eigenlijk?
Zoals de meeste mensen wel weten is CAD de afkorting voor Computer Aided Design, voor meer uitleg klik hier. Ok, dat is wel algemeen bekend, maar hoe wordt de technologie van tegenwoordig gebruikt? Dan hebben we het dus over 3D CAD. Om daar een duidelijk antwoord op te geven moeten we ons eerst richten op de voorgeschiedenis: 2D CAD.

Geschiedenis
Met de komst van de PC is er een platform ontwikkeld voor het maken en onderhouden van technische tekeningen. Je kunt simpelweg zeggen dat de PC en de bijbehorende software ervoor hebben gezorgd dat de ouderwetse tekentafel een nieuwe functie heeft gekregen in het bedrijfsleven: een mooie plek om je uitgeprinte tekeningen neer te leggen om ze te bekijken/controleren.

De tekentafel van weleer

Maar wat heeft de PC, of moeten we eigenlijk zeggen de software, meer te bieden dan de tekentafel? Eigenlijk niet zoveel als je kijkt naar de functionaliteit. Je tekent nog steeds lijntjes en cirkels…maar dan op de PC. De PC maakt het echter wel makkelijker om dingen te wijzigen zonder dat je er later nog iets van ziet.  Op een calque moest je gaan ‘schrappen’ om de wijziging door te voeren. Van opnieuw tekenen was al helemaal geen sprake…

Het eindresultaat van het 2D computer tekenen en de tekentafel zijn op het eind van de rit hetzelfde: een 2D tekening. Het enige verschil is de manier waarop het gemaakt is.
Dat is toch wat we verwachten van de tekenkamer? Ja natuurlijk, echter verwachten we ook niet dat er een kloppende stuklijst wordt aangreikt door de tekenkamer? En verwachten we ook niet dat alles klopt van een 2D tekening?
De praktijk wijst uit dat het maken van de tekening geen onoverkomenlijke problemen opleverd, maar op het moment dat er een wijziging tijdens het productie proces wordt doorgevoerd komen ook de (geldverslindende) problemen!
Het blijft immers allemaal mensenwerk dat wordt gedaan met behulp van de PC.

3D CAD is de toekomst
3D CAD is het logische vervolg op het 2D CAD tekentechniek. Achteraf gezien is 3D CAD met veel enthousiasme ontvangen, maar vallen de resultaten tegen. Men had veel meer verwacht van 3D. Naast de mooie plaatsjes is er eigenlijk geen verandering ten opzichte van de 2D CAD. Het eindresultaat is nog steeds een 2D tekening. Maar dat is toch het belangrijkste, zou je zeggen? Ja en nee, natuurlijk is een 2D tekening onmisbaar voor het productie proces.  Maar met de invoering van 3D CAD ontstaat er een hele grote mogelijkheid tot het opbouwen en delen van kennis en informatie binnen een bedrijf. Waarbij het belangrijkste nog moet komen: het delen van actuele informatie en geen verouderde versies….
Tot nu tot zijn de bedrijven die dat ontdekt én ingevoerd hebben op één hand te tellen. Vandaar dat de resultaten tegen vallen. Omdat je 3D CAD niet moet zien als opvolger van 2D, maar als één van de fundatiepijlers waarop het moderne bedrijfsleven is gebaseerd.

Het 3D model is dus veel meer dan ‘houder’ van alleen geometrische informatie. We kunnen veel meer relevante informatie aan het model ‘hangen’, zoals materiaal eigenschappen, gewicht, artikel nummer en omschrijving. Hierdoor ontstaat er een model dat uniek is. Overal waar dit model in het ontwerp wordt toegepast zal het dezelfde eigenschappen hebben. Dit geeft een goed beeld van de werkelijkheid. Daarom is het van belang dat bijvoorbeeld alle onderdelen, hoe klein en onbelangrijk het ook is, worden toegevoegd aan het hoofd model: de samenstelling.

3D model

Wanneer er informatie nodig is over een bepaald project ergens tijdens het bedrijfsproces, inkoop of verkoop of magazijn, dan kan er via een database de actuele gegevens worden opgevraagd. Dit zonder de benodigde kennis van de werkstructuren (bestandslocaties e.d.) van een tekenkamer.

Datamanagement of filemanagement?
Wij zijn inmiddels beland bij het begrip ‘Datamanagement’. Dit moet zeker niet verward worden met ‘Filemanagement’.  Hoewel deze twee begrippen ogenschijnlijk hetzelfde lijken te zijn, is dit dus niet het geval. Wanneer we praten over Filemanagement hebben we het dus over bestanden. Hoe gaan we om met CAD bestanden en de vrijgave daarvan.
Datamanagement gaat inhoudelijk naar de bestanden kijken; naar gegevens die iets over het bestand vertellen.
Eigenlijk gebruikt ieder bedrijf een Filemanagement programma. Sommige bedrijven hebben daar specifieke software voor, maar het grootste gedeelte gebruikt het alom bekende Windows Verkenner. Ja, dit is in feite ook een filemanagement systeem, echter wel één met heel veel tekortkomingen. Versie beheer kent de Windows Verkenner bijvoorbeeld niet. Wil je het bestand niet overschrijven, dan moet je een kopie maken. Voor veel CAD gebruikers is dit de enige bekende procedure voor het beheren van verschillende versies. Maar werkt dit nu allemaal wel zo goed.? Natuurlijk zeggen we dat we geen problemen hebben met dit systeem, totdat we een ander systeem leren kennen waarbij er ineens heel veel mogelijkheden tot onze beschikking hebben. En ja, het werkt anders, maar als je eenmaal daaraan gewend bent dan besef je ineens dat je dit veel eerder had moeten doen.

Maar wat is nu de echte relatie tussen 3D CAD en Datamanagement?
Zoals ik al eerder heb genoemd, is een 3D model een informatiedrager. Niet alleen geometrische informatie maar ook eigenschappen van het model, zowel technische als administratieve informatie. Al deze eigenschappen worden opgeslagen in het bestand onder de noemer: Metadata. Deze gegevens worden als eigenschappen (properties) aan een bestand ‘gehangen’. Vervolgens wordt het bestand toegevoegd aan een database waarin deze eigenschappen worden geïndexeerd. Indien een zoek actie wordt uitgevoerd zal worden gezocht op deze eigenschappen.
De bron van informatie ligt dus bij de CAD gebruiker, die bepaalt wat hij wil toepassen in het ontwerp. Vanaf daar ontstaat er een kettingreactie die door het gehele bedrijfsproces wordt doorgevoerd.

In welke hoedanigheid dit wordt doorgevoerd in het geheel hangt af van de wensen en eisen die gesteld worden. Die wensen en eisen worden bepaald door het gevoerde bedrijfsproces. Het is natuurlijk de bedoeling dat de software wordt toepast op het bedrijfsproces en niet andersom.

Conclusie
Voor het moderne ontwerpproces is 3D CAD een onmisbare schakel in het geheel. Zeker als je dat combineert met een goed datamanagement systeem. Hieruit kunnen we concluderen dat 3D CAD één van de pijlers van het toekomstige bedrijfsproces gaat worden.

De mogelijkheden voor uw bedrijf kunnen door vanDUIJN consultative engineering in kaart gebracht en uitgevoerd worden waardoor uw 3D CAD omgeving gaat behoren tot één van de hoekstenen van uw onderneming.